Τρίτη 22 Ιουλίου 2014

Μπα, και δω η χάρη μου!

 Τι βλέπω;  Και στο Ψηφιακό Μουσείο Άνδρου η φωτογραφία μου;
Μα ποιά είμαι τέλος πάντων;
Θέλω και ολόγραμμα !

Τετάρτη 4 Ιουνίου 2014

Πες μας κ, Λιμενάρχη...

Λέει, λέει ο κ. Λιμενάρχης για τις θάλασσες αλλά για το αν θα μπορούμε να κυκλοφορούμε ελεύθερα τα σκυλιά  στις ακτές πότε θα πει;
Όλο στις έρημες παραλίες τρέχουμε!

Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2014