Δευτέρα 22 Μαρτίου 2010

Γιορτινά

 
Έλαβα και γώ μέρος στις εορταστικές εκδηλώσεις για την Θεοσκέπαστη...
αλλά εκεί στη πλατεία με την πολυλογία τους και τον ήλιο βαρέθηκα,  μπήκα στο δημαρχείο και την καταβρήκα  στις μαρμαρόπλακες