Κυριακή, 20 Οκτωβρίου 2013

Η Πέρλα στον αρχαιολογικό χώρο της Ζαγοράς

Όλο λέει, λέει, λίγο νερό πότε θα μου βάλει; 

αρχαίον κάλλος

εδώ θα κάτσω που είναι σκουπισμένα...
ώρα να φεύγουμε..φωτογραφίες Νίκος Ηλιού, Vanglouk

Δεν υπάρχουν σχόλια: